Dokument

Metaandmed

Viit:2-3/294
Registreerimise kpv:02.03.2023
Dokumendi liik:Korraldus
Pealkiri:Raadi alevis asuva Keskuse tee 11 ja Mõisapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Funktsioon:2 Valitsuse tegevus
Sari:2-3 Valitsuse korraldused
Toimik:2-3/2023 Valitsuse korraldused

Juurdepääsupiirang:Avalik

Vastutaja:Egle Nõmmoja

Failid

NimetusJP piirang
2-3294 02.03.2023 Korraldus.asice
KORRALDUS_294_Raadi_HKK_DP_algatamine.pdf
Lisa 1. Raadi HKK DP planeeringuala asukohaskeem.pdf
Lisa 2. Raadi HKK DP KSH eelhinnang.pdf