Dokument

Metaandmed

Viit:7-1/20-75-1
Registreerimise kpv:12.06.2020
Dokumendi liik:Sissetulev kiri
Pealkiri:Detailplaneeringu kooskõlastamine

Funktsioon:7 Planeerimis- ja ehitustegevuse korraldamine
Sari:7-1 Planeeringute dokumendid
Toimik:7-1 Planeeringute dokumendid

Juurdepääsupiirang:Avalik

Saatja/saaja viit:7.2-3.2/4697-2
Adressaat: Päästeamet
Saabumis/saatmisviis:DVK
Vastutaja:Kristiina Sisask
Lahendamise tähtaeg: 12.07.2020
Lahendamise kuupäev:07.07.2020

Failid

NimetusJP piirang
Kirsi tn 3 detailplaneering.asice
Kirsi tn 3 - Seletuskiri.pdf
Joonis 1 - Situatsiooniskeem.pdf
Joonis 2 - Kontaktvööndi ehituslikud seosed.pdf
Joonis 3 - Tugiplaan.pdf
Joonis 4 - Põhijoonis koos tehnovõrkudega.pdf
Joonis 5 - Maakasutus ja kitsendused.pdf

Seosed

LiikViitPealkiriSeos
Korraldus2-4/459Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestaminetavaline
Leping7-1/20-83-1Kokkulepe detailplaneeringukohase tuletõrje veevõtukoha väljaehitamisekstavaline