Dokumendid

ViitReg. kpvPealkiriDokumendi liikTeised osapooled
1-3/2020/8217.12.2020Vallavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamineOtsus
1-3/2020/8117.12.2020Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimineOtsus
1-3/2020/8017.12.2020Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamineOtsus
1-3/2020/7917.12.2020Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamineOtsus
1-3/2020/7817.12.2020Loa andmine kinnisasjade omandamiseksOtsus
1-3/2020/7717.12.2020Loa andmine lepingu sõlmimiseksOtsus
1-3/2020/7617.12.2020Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2019 otsuse nr 1-3/2019/29 muutmineOtsus
1-3/2020/7517.12.2020Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamineOtsus
1-3/2020/7417.12.2020Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamineOtsus
1-3/2020/7319.11.2020Vallavara võõrandamine (Sakala tn 14 Kamari alevikus)Otsus
1-3/2020/7219.11.2020Vallavara võõrandamine (Kooli tee 4-5 Vägaris, Kuuse tn 5-8 Adaveres)Otsus
1-3/2020/7119.11.2020Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamise toetamineOtsus
1-3/2020/7019.11.2020Vaideotsus Pikknurme Küla Seltsi vaides Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr 1-3/2020/53 „Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta“Otsus
1-3/2020/6929.10.2020Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korrasOtsus
1-3/2020/6829.10.2020Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks vajalike maade omandamine ja sundvalduse seadmineOtsus
1-3/2020/6729.10.2020Loa andmine riigihanke korraldamiseksOtsus
1-3/2020/6629.10.2020Viljandi mnt 2b ja 2c kinnistute võõrandamine otsustuskorrasOtsus
1-3/2020/6529.10.2020Põltsamaa valla tervikteede nimekirja kinnitamine ja teeregistrisse andmeandja ülesande delegeerimineOtsus
1-3/2020/6429.10.2020Puurmani alevikus asuva veemajandustaristu suhtes AS-lt Emajõe Veevärk tagasiomandamisõiguse teostamine ja taristu üleandmine Põltsamaa Vesi OÜ-leOtsus
1-3/2020/6329.10.2020Puurmani Lasteaed Siilipesa arengukava 2021-2025 kinnitamineOtsus

Näitan: 1-20 | Kokku: 82