Funktsioonid

TähisNimetus
1Vallavolikogu tegevus
2Vallavalitsuse tegevus
3Rahvastiku arvestus
4Kommunaalmajandus ja taristuhaldus
5Majandustegevus
6Keskkonnakaitse korraldamine
7Planeerimis- ja ehitustegevuse korraldamine
8Tervishoiu ja sotsiaalse kaitse korraldamine
9Avaliku korra ja julgeoleku tagamine
10Haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja koostöö korraldamine
11Valimiste, rahvahääletuste ja -küsitluste korraldamine
12Finantstegevus
13Personalitöö ja tööohutuse tagamine
14Teenistuskorraldus
PK-1Töö korraldamine (Imavere Põhikool)
PK-3Õppe- ja kasvatustöö korraldamine (Imavere Põhikool)
PK-4Järelevalve teostamine (Imavere Põhikool)
IVImavere Vallavalitsus
3Valla rahvastiku arvestuse toimingud
4.1Munitsipaalvara valitsemine
4.2Munitsipaalvara kasutamine
4.3Munitsipaalvara käsutamine
5Omandireformi teostamine
5.1Õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara tagastamine ning kompenseerimine
5.2Eluruumide, mitteeluruumide ja kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamine
5.3Maa ostueesõigusega erastamine ja korteriomandi seadmine
5.4Muud omandireformi toimingud
6.1Raamatupidamine
7Planeerimis- ja ehitusalane tegevus, muinsuskaitse
8Transport ja liikluskorraldus
9Kommunaalmajandus ja infrastruktuur
10Elamumajandus
11Tervishoid
12Sotsiaalhoolekanne
13Haridus ja teadus
14Kultuur, sport ja noorsootöö
15Turism ja puhkemajandus
16Avalik kord, kohus, prokuratuur, päästeteenistus, politsei ja kodanikukaitse
17Ettevõtlus, põllumajandus ja metsamajandus, maakasutus
18Välissuhted ja koostöö
19Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
20.1Personalitöö
20.2Teenistuskorraldus
20.3Asjaajamine